Laatste wijziging Engels origineel: 15 november 2000 - Laatste wijziging Nederlandse vertaling: 17 april 2002

LET OP: Deze pagina is geschreven door Cari D. Burstein om aan te geven wat er achter de "te bekijken met elke browser" campagne schuil gaat. Als je naar deze pagina bent doorverwezen vanaf een website die een "te bekijken met elke browser" logo of leus voert, dan houdt dat in, dat de auteur van de betreffende website het eens is met de campagne en zich inzet om browser-specifiek web design te ontmoedigen. Als je doorleest, krijg je meer informatie over hoe het allemaal in elkaar steekt en kan je bepalen of je aan de campagne deel wilt nemen.

"Iedereen die een internet-pagina voorziet van een 'deze pagina is geschikt voor browser X' label, lijkt terug te verlangen naar die slechte, oude tijd, waarin de kans zeer klein was, dat je een document kon lezen, dat was geschreven op een andere computer, met een andere tekstverwerker of in een ander netwerk."
  -- Tim Berners-Lee in Technology Review, July 1996

Als je op deze pagina bent beland, ben je waarschijnlijk nieuwsgierig naar het "te bekijken met elke browser" logo. Hier volgt mijn uitleg. Ik ben erg ontevreden over de huidige trend richting websites die slechts voor een specifieke browser zijn ontworpen en daarmee anderen negeren. Ik vindt het uitermate irritant om een website te bezoeken, die me vervolgens weigert, totdat ik terug kom met Netscape of Internet Explorer. Het is ook irritant om websites te bezoeken, die je toestaan de website te bekijken met elke browser, maar in hoge mate "tags" gebruiken, die slechts door een klein aantal populaire browsers worden ondersteund of die geen ondersteuning hebben voor tekstbrowsers.

Ik zou deze trend graag keren. Ik ben mij er van bewust, dat ik het internet in mijn eentje niet kan veranderen, maar alle kleine beetjes helpen en dit is mijn stem voor een platform-onafhankelijk, browser-onafhankelijk internet. Ik voer het "te bekijken met elke browser" logo om te benadrukken, dat ik websites probeer te creëren, die te bekijken zijn en volledig functioneren met elke browser. Sommige pagina's zullen er in sommige browsers beter uit zien, dan in andere, maar alle pagina's zouden met elke browser leesbaar moeten zijn. Ik probeer browser-specifieke "tags" alleen op de juiste wijze toe te passen en alleen als daar een goede reden voor is. In de gevallen dat ik browser-specifieke "tags" heb gebruikt, zoals "image maps", frames, Java enzovoorts, heb ik mijn best gedaan om gebruik te maken van de elegante mogelijkheden die HTML biedt met betrekking tot "terugwaardeerbaarheid" of ik heb alternatieven geboden voor browsers die deze browser-specifieke "tags" niet ondersteunen. Laat het me alsjeblieft weten als je iets op mijn internetpagina's tegenkomt, dat niet werkt, dan probeer ik het te verhelpen (omschrijf nauwkeurig welke browser je gebruikt en wat er niet werkte).

Ik nodig iedereen, die zich geroepen voelt zich bij deze campagne aan te sluiten, ertoe uit om dit vooral te doen. Kopiëer één van de vele logo's die beschikbaar zijn op de op de Elke Browser logo's pagina. Mocht je zelf logo's willen ontwerpen voor deze campagne, ga vooral je gang! (Laat me dan ook even weten of ik deze dan beschikbaar mag stellen aan anderen). Ik geef er de voorkeur aan, dat je het logo op je website linkt naar deze pagina, zo dat men weet waar het over gaat. Mocht je echter je eigen pagina willen maken over deze campagne, dan vind ik dat ook prima.

Hier volgt een voorbeeld van een stukje HTML dat je (na het maken van de juiste aanpassingen) kan gebruiken om een gelinkt logo op je website te zetten:

<p><a href="http://www.anybrowser.org/campaign/"> <img src="/directories_naar_logo/naam_logo" width="breedte_van_logo_in_pixels" height="hoogte_van_logo_in_pixels" alt="te bekijken met elke browser" /></a></p>

LET OP: je dient één van de logo's van de Elke Browser logo's pagina naar je eigen website direcory te kopiëren en bovenstaande HTML code aan te passen aan je eigen website en het logo van je keuze. Maak geen directe link naar het logo op mijn server als het even niet hoeft, want dat zal het laden van je internetpagina vertragen, het zal zorgen voor meer verkeer op mijn server en het zou kunnen gebeuren dat de link plotseling niet meer werkt, als ik het bestand ooit mocht moeten verhuizen.

Als je liever geen logo op je website weergeeft, maar toch wilt laten zien dat je website geschikt is om met elke browser bekeken te worden, dan kan je er voor kiezen om alleen een tekstlink op je website aan te brengen in de trant van "deze website is geschikt voor jouw favoriete browser" of "te bekijken met elke browser" (of iets anders dat jouw benadering het best weergeeft). Het zou prettig zijn als je de tekst dan linkt naar deze pagina. Je kunt natuurlijk ook een eigen pagina creëren, waarin je de campagne weergeeft en de geïnteresseerde bezoekers meer informatie verstrekt, zodat zij wellicht hun websites ook voor iedereen leesbaar kunnen maken. Op de pagina Elke Browser logo's vind je nog meer campagne leuzen die gebruikt worden door andere deelnemers aan deze campagne.

Er zijn twee hoofdredenen om het logo en/of de leus op je website weer te geven als je websites maakt, die voor elke browser geschikt zijn:

  • Je bezoekers er op attenderen, dat je moeite doet om je website beschikbaar te maken voor iedereen.
  • Anderen er toe aanmoedigen hun websites zo te maken, dat ze met elke browser te bekijken zijn.

Ik heb een handleiding ontwerpen van toegankelijk websites gemaakt, waarin onderwerpen aan bod komen zoals toegankelijkheid van internetpagina's en hoe je je website zo toegankelijk mogelijk maakt. Dit is geen HTML-gids, maar het zal je duidelijk maken waar de toegankelijkheidsproblemen van internetpagina's liggen en hoe je deze problemen het best kunt benaderen. Raadpleeg vooral ook de websites die onder aan deze gids zijn weergegeven voor meer informatie.

Als je websites tegenkomt die niet toegankelijk zijn en je wilt hen aanmoedigen om deze sites geschikt te maken voor elke browser, stuur ze dan een bericht. Een aantal voorbeeld-brieven vind je op deze site.

Ik hoop dat je ons steunt in ons streven om het maken van browser-specifieke websites te ontmoedigen en op die manier helpt om de keuzevrijheid van alle internetgebruikers te beschermen.

Laat het me weten als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

Deze pagina is vertaald door Remco Lubbers (remco@linux-adept.nl).