zui4hao3 yong4 ren2yi4 pai2 liu2lan3 qi4 guan1kan1 - wei2 wu2liu2lan3qi4pian1xiang4 de wan4wei2wang3 er2 fen4dou4

1998-08-23 xiu1ding4ben3

zhu4jie3: ben3ye4wei2 C.D.bo2er3shi4tan3 (Cari D. Burstein) suo3xie3, zhi3zai4biao3da2 "zui4hao3 yong4 ren2yi4 pai2 liu2lan3 qi4 guan1kan1" yun4dong4 bei1hou4 de li3nian4. ru2guo3 ni3 shi4 tong1guo4 yi1ge4 dai4you3 "zui4hao3 yong4 ren2yi4 pai2 liu2lan3 qi4 guan1kan1" biao1zhi4 de wang3ye4 bei4 zhi3yin3 dao4 ben3ye4, na3ma2 zhi3yin3 ni3 de zuo4zhe3 yi3ci3 biao3shi4 dui4 ben3 yun4dong4 de ren4tong2, bing4 xie2li4 fan3dui4 dai4you3 liu2lan3qi4 pian1xiang4 de wang3ye4 she4ji4 zuo4feng1. qing3 dou4xia4qu4, kan1kan1 wo3men2 zhe4 shi4 zai4 gan4xie1 she2ma2, yi3bian4 jue2ding4 ni3 shi4fou3 yuan4yi4 can1jia1.

"wang3 zi4ji3 wang3ye4 tie1shang4 "zui4hao3 yong4 mou3mou3 ruan3jian4 liu2lan3" zhi1lei4 biao1qian1 de ren2 si4hu1 zai4 huai2nian4 dang1nian2 wan4wei2wang3 wei4chu1xian4 zhi1 qian2, ren2men2 xiang3 da3kai1 lai2zi4 bie2de ji1, bie2de wang3, bie2de ruan3jian4 de wen2jian4shi2 jing1chang2 peng4bi4 de na3duan4 guang1hui1 ri4zi2."
  -- Tim Berners-Lee 1996nian207yue4wu1mei3guo2ke1ji4hui2gu4kan1wu4

lai2dao4 ben3ye4, ni3 da4gai4 dui4 yin4zai4 ji1shang4de "zui4hao3 yong4 ren2yi4 pai2 liu2lan3 qi4 guan1kan1" gan3dao4hao3qi2ba. yi3xia4shi4wo3dejie3shi4. wo3dui4dang1qian2xu3duo1wang3zhan4zhuan1men2wei2mou3yi1ge4te4ding4liu2lan3qi4she4ji4decu4shi4gan3dao4dan1you1. fang3wen4mou3wang3zhan4shi2chi1bi4men2geng1er2bei4le4ling4shi3yong4wang3jing3gou1tong1zhe3huo4wei1ruan3hu4lian2wang3tan1suo3zhe3dezi1wei4shi2fen1bu4hao3shou4. ling4wai4you3yi1xie1wang3zhan4, ta1men2sui1ran2rang4nin2jin4men2, dan4jin4ru4hou4chu4chu4xing2zou3bu4bian4, yin1wei2ta1men2yi1lai4mou3xie1liu2chuan2guang3fan4deliu2lan3qi4dete4you3gong1neng2, huo4bu4zhi1chi2wen2ben3liu2lan3qi4.

wo3hen3xiang3ni4zhuan3ci3cu4shi4. wei1xiao3dege4ren2li4liang2kai3zu2yi3gai3bian4wan4wei2wang3. ran2er2mei3yi1xiao3dian3you3fen4liang2, er2ben3ye4jiu4shi4wo3wei2chao1ping2tai2, chao1liu2lan3qi4wan4wei2wang3suo3tou2xia4deyi1zhang1piao4. yin1ci3, wo3gua4chu1 "zui4hao3 yong4 ren2yi4 pai2 liu2lan3 qi4 guan1kan1" an4niu3, ji2yi3qiang2tiao2wo3li4zhi4zheng1qu3chuang1zuo4zhong1li4de, yong4ren2he2liu2lan3qi4dou4chu1lai2shi2nei4rong2wan2zheng3dewang3ye4. dang1ran2, mou3xie1wang3ye4yong4mou3xie1liu2lan3qi4kan1qi3lai2geng1yue4mu4, dan4ren2he2liu2lan3qi4zhi4shao3ying1gai1neng2jiang1ta1men2xian3shi4chu1lai2. wo3you3shi2hui4shi4dang1di4yun4yong4mou3yi1xie1liu2lan3qi4te4you3dechao1wen2biao1ji4, dan4bi4xu1you3chong1zu2deshi3yong4ta1men2deli3you2, er2qie3dang1wo3wei2mou3xie1tu2xing2dian3zhen4, kuang1jia4, zhao3wa1yu3yan2deng3ceng2jing1shao1wei1pian1li2zhong1li4biao1zhun3shi2, wo3jiu4wei2bu4zhi1chi2ci3lei4shou3fa3deliu2lan3qi4ti2gong1leling4xuan3shou3fa3. ru2guo3ni3zai4wo3dewang3ye4shang4fa1xian4yi1xie1ling4ni3deliu2lan3qi4wu2fa3ying1fu4dedi4fang1, zhi3yao4nin2tong1zhi1wo3 (bi4xu1que4zhi3he2chu4he2liu2lan3qi4) wo3jiu4jin4li4xiu1zheng1.

wo3yao1qing3da4gu1can1jia1ci3xiang4nu3li4, bing4qie3jiang1wo3wei2ci3she4ji4detu2xing2biao1zhi4fang4dao4zi4ji3dewang3ye4shang4, huo4xuan3yong4ben3yun4dong4deji1ta1can1jia1zhe3suo3ti2gong1deduo1ge4tu2xing2zhi1yi1. wo3ye3huan1ying2nin2wei2ben3yun4dong4zhi4zuo4xin1biao1zhi4! ci3shi2qing3su4wo3wo3shi4fou3ke3yi3jiang1ni3detu2xing2gong1bu4, fang1bian4ta1ren2ye3shi3yong4. wo3bu4shi4mei3shu4gu1er2wo3dui4wo3suo3she4ji4debiao1zhi4bing4bu4shi2fen1man3yi4. zui4hao3ni3jiang1tu2xing2lian2jie1dao4ben3wang3ye4shang4, yi3bian4rang4ren2men2liao3jie3ta1dequan2bu4yong4yi4. huo4zhe3ni3ke3yi3zi4ji3xie3chu1xiang1guan1wang3ye4. dang1ran2, ru2guo3ni3bu4yuan4yi4, wo3ye3wu2suo3wei4.

yi3xia4shi4chao1wen2biao1ji4yu3yan2deyi1duan4ni3ke3yi3 (bian4tong1) shi3yong4dezi4ju4:

<p><a href="http://www.anybrowser.org/campaign/"> <img src="path-to-graphic/graphicname" width="graphic-width-in-pixels" height="graphic-height-in-pixels" alt="Best Viewed With Any Browser" /></a></p>

zhu4jie3: ni3ying1gai1xuan3chu1ren2he2liu2lan3qi4tu2xing2ye4shang4demou3yi1ge4tu2xing2, jiang1zhi1chao1ru4zi4ji3wang3zhan4shang4deyou3guan1mu4lu4, bing4shi4dang1xiu1gai3shang4shu4chao1wen2zi4ju4, yi3shi4he2ni3deshe4ding4he2ni3suo3xuan3yong4detu2xing2.

ru2guo3ni3bu4xiang3zai4zi4ji3wang3zhan4shang4gua4chu1tu2xing2er2que4xiang3gao4su4ren2men2ni3dewang3ye4shi4wei2ren2he2liu2lan3qi4er2she4ji4de, ni3ke3yi3shi3yong4yi1ge4wen2ju4chao1lian2biao1, nei4rong2ke3yi3shi4 "zui4hao3 yong4 ren2yi4 pai2 liu2lan3 qi4 guan1kan1" huo4"wei2ni3xuan3ze2deliu2lan3qi4er2she4"huo4ji1ta1ni3xiang3shuo1dehua4. ru2guo3ni3neng2jiang1gai1wen2ju4lian2jie1dao4ben3ye4huo4dao4ni3zi4ji3deyou3guan1ben3yun4dong4dewang3ye4shang4, fang1bian4you3xin1ren2zhao3dao4jin4yi1bu4dexin4xi2, she2zhi4ling4ta1zi4ji3ye3xia4jue2xin1she4ji4ren2ren2neng2kan1dewang3ye4.

ru2guo3ni3she4ji4ren2he2liu2lan3qi4neng2xian3shi4dewang3ye4, gua4chu1wo3men2debiao1zhi4huo4wen2ju4ke3yi3you3liang3zhong3yi4yi4:

  • gao4zhi1ni3deliu2lan3zhe3men2: ni3nu3li4dui4ta1men2yi1shi4tong2ren2, fang1bian4da4gu1hao2wu2xian4zhi4di4shi3yong4ni3dewang3zhan4.
  • gu3li4ji1ta1ren2ye3she4ji4tong1yong4wu1suo3you3liu2lan3qi4dewang3zhan4.

wo3xie3chu1leke3dao4da2wang3zhan4she4ji4zhi3nan2yi1wen2, lun2shu4wang3ye4ke3dao4da2xing4wen4ti2bing4gao4su4nin2ru2he2shi3ni3dewang3ye4li4suo3neng2ji2zui4gao1cheng2du4di4ke3dao4da2. ling4wai4qing3can1kao3xia4wen2suo3lie4wang3zhan4, yi3huo4qu3jin4yi1bu4dexin4xi2.

ru2guo3ni3ceng2peng4dao4yi1xie1qian4ke3dao4da2xing4dewang3ye4er2xiang3gu3li4ta1men2gai3zheng1, ni3bu4fang2gei3ta1men2xie3xin4. ben3wang3zhan4shang4you3ji1ge4mo2fan4xin4jian4.

dou4zhi4ci3, xi1wang4ni3jiang1xie2li4fan3dui4dai4liu2lan3qi4pian1xiang4dewang3ye4she4ji4.

re3you3wen4ti2, yi4jian4, ping2yu3, jian4yi4, qing3zhi4you2cdaveb AT anybrowser DOT org.

http://www.lrz.de/~phm/mlht/demo/anybr/indexpy.html
1998-08-26©PILCH Hartmut