Viewable With Any Browser (Ses bäst med valfri web-läsare) - Kampanjen för ett Web-läsaroberoende WWW

Senast ändrad 98-03-09

Anmärkning: Denna sida skrevs av Cari D. Burstein för att klargöra betydelsen bakom "Best Viewed With Any Browser" -kampanjen. Om Du kom hit via en www-sida med "Best Viewed With Any Browser" -bilden eller texten betyder det att den sidans författare håller med och arbetar för att främja kampanjens mål - att undvika en web-läsar-specifik web-design. Läs nedan för mer information om vad det handlar om och för att se om Du skulle vilja delta.

"Vem som helst som lägger in en "Denna sida ses bäst med Web-läsare X" -bild på en web-sida verkar längta tillbaka till den gamla goda tiden, före Nätet, när det var väldigt osannolikt att man kunde läsa ett dokument skrivet på en annan dator, en annan ordbehandlare eller ett annat nätverk."
  -- Tim Berners-Lee i Technology Review, Juli 1996

Om Du har kommit till denna sida är Du säkert nyfiken på "Best Viewed With Any Browser" -knappen. Här är min förklaring. Jag är mycket ledsen över den nuvarande trenden att designa web-sidor för en specifik web-läsare. Det är väldigt irriterande att besöka en sida bara för att upptäcka att man blir nekad tillgång tills man skaffar Netscape eller Internet Explorer. Det är också irriterande att besöka en sida som man nog kommer in på, men som bygger på "taggar" som bara stöds i några få populära web-läsare, eller att stöd för textbaserade web-läsare saknas.

Jag skulle vilja svänga denna trend. Jag vet att jag inte kan ändra nätet själv, men "många bäckar små...", och detta är min röst för ett plattforms- och web-läsaroberoende World Wide Web. Så jag har skapat "Best Viewed With Any Browser" -knappen för att understryka att jag försöker göra mina sidor oberoende av vilken web-läsare man har. Några sidor kanske ser bättre ut i några web-läsare än andra, men alla ska vara läsbara i vilken som helst. Jag försöker att bara använda web-läsar-specifika "taggar" på lämpligt sätt, och bara när det finns en god anledning till det. I de fall jag använt web-läsar-specifik programmering, såsom i image-maps, frames, Java o.s.v. så har jag gjort mitt bästa för att erbjuda alternativ för de web-läsare som inte stöder de specifika "taggarna". Var vänlig och informera mig ifall Du skulle stöta på någonting i mina sidor som inte fungerar i Din web-läsare (var noga med att ange vilken web-läsare Du använder och vad det var som inte fungerade) så ska jag försöka korrigera det.

Jag inbjuder alla som vill hjälpa mig i mina ansträngningar att kopiera bilden som jag har skapat från min sida, och använda den i era egna sidor, eller att använda en av de många bilderna tillhandahållna av andra deltagare i kampanjen. Om Du känner för att skapa andra bilder för kampanjen, var så god! (Och underrätta mig om jag får sprida vidare bilderna till andra.) Jag är ingen designer och jag vet att den bild jag skapade inte är så snygg. Jag skulle föredra om Du länkade bilden till denna sida, så att alla vet vad det handlar om, eller skapa en egen sida om den här kampanjen, men om Du inte vill så går det bra att låta bli.

Här är ett exempel på html-kod Du kan använda till bilden:

<p><a href="http://www.anybrowser.org/campaign/anybrowser_swe.html">
<img src="http://www.anybrowser.org/campaign/bvgraphics/anybrowser3.gif" width="88"
height="31" alt="Best viewed with any browser" /></a></p>

Om Du föredrar att inte visa en bild på Din sida, men vill låta alla veta att Din sida är designad för att fungera med alla web-läsare så kan Du helt enkelt lägga till en text-länk (t.ex. "Ses bäst med valfri web-läsare" eller liknande...). Det vore trevligt om Du kunde länka texten till denna sida, eller om Du föredrar att göra en egen sida som talar om vad kampanjen handlar om, så att alla som vill veta mer ska kunna hitta mer information och kanske designa sina egna sidor enligt de här målsättningarna.

Det finns två anledningar till att lägga en bild- eller textlänk enligt ovan på Din sida om Du gör www-sidor som går att läsa med vilken web-läsare som helst:

  • Att låta Dina besökare få veta att Du anstränger Dig för att alla ska kunna ha glädje av Dina sidor.
  • Att uppmuntra andra att göra sina sidor så att de blir oberoende av vilken web-läsare man har.

Det har kommit förslag att jag ska lägga upp riktlinjer för dem som vill lägga upp länken på sina sidor. Detta vill jag emellertid inte göra eftersom jag vet att varje situation är unik och vad som inte passar på en sida är nödvändigt på en annan. Däremot ska jag ge några förslag:

  • Se till att alla bilder och image maps på Dina sidor har "alt-taggar" för att underlätta för dem som har textbaserade web-läsare. Kolla speciellt noga att allt man behöver för att kunna navigera på Din sida är läsbart för alla web-läsare!
  • Försök att bara använda web-läsarspecifika "taggar" när det är nödvändigt och försök att erbjuda alternativ för web-läsare som inte stöder dessa "taggar" (t.ex: om Du använder frames, se till att de fyller en funktion och inte bara finns för att det ser häftigare ut. Var också noga med att erbjuda ett alternativ utan frames så att alla web-läsare fungerar.
  • Överlasta inte Din sida med bilder. Om Du behöver dem för att göra Din sida snyggare eller för att de är en viktig del i innehållet i sidan så skriv storleken på bilderna (i "bild-taggarna") för att de inte ska ta för lång tid att ladda in. Försök också att minska storleken på bilderna så mycket som möjligt. ("the Bandwidth Conservation Society" har användbar information om detta).
  • Försök att använda korrekt HTML så mycket som möjligt. Ta en titt på A Kinder, Gentler Validator för att kolla Din HTML-kod. Jag vet att det är svårt att hålla reda på vad som är korrekt HTML med alla konstiga och nya "taggar" som finns, men gör Ditt bästa och om någon påpekar något fel Du har gjort så försök att rätta till det.
  • Tänk på att inte använda metoder som t.ex. tabeller för att få Din sida att se perfekt ut i en speciell web-läsare. Det ser oftast fruktansvärt ut i andra web-läsare, speciellt i sådana web-läsare som inte stöder tabeller. I stället för att först designa sin sida för en speciell web-läsare och sedan lägga till stöd för andra, bör man i första hand tänka på innehållet och sedan på layouten.

Detta är bara några tips för att göra Din sida bättre för andra. Jag hoppas att Du hjälper till i kampen mot web-läsar-specifik design.

Skicka gärna frågor, kommentarer eller förslag till campaign AT anybrowser DOT org (på engelska).

Översättning av Peter Hall - phall@mindless.com 1997-03-14.
smärre justeringar av era eriksson 1999-06-14