Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào - Vận động cho mạng lưới toàn cầu không phân biệt chương trình hiện thị

Nguyên bản, tu sửa lần cuối vào ngày 16 tháng 11, 1997 - Bản dịch: ngày 24 tháng 11, 1997

Xem không câ`n có phông tiê'ng Viê.t

Ghi chú:Trang này được viết bởi Cari D. Burstein để nêu lên cảm nghĩ về vận động "Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào". Nếu bạn tới đây qua qua một trang với hình ảnh hoặc chữ với câu "Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào", đó có nghĩa là người chủ trang đồng ý với vận động này và đang cố gắng loại bớt những kĩ thuật đặc trưng cho vài chương trình hiện thị riêng biệt. Xin đọc phần dưới đây đẻ biết thêm chi tiết và xem bạn có muốn tham gia hay không.

"Bất cứ ai để nhãn hiệu 'trang này được xem tốt nhất với chương trình hiện thị X' tức là mong mỏi quay lại những ngày xưa tệ hại, trước khi có mạng lưới, khi mà bạn phải thật khó khăn mới đọc được tài liệu trên một máy vi tính khác, một chương trình dự thảo khác, hay trên một hệ thống khác."
  -- Tim Berners-Lee trong Technology Review, tháng 7, 1996

Nếu bạn đã đến đây, có lẽ bởi vì bạn tò mò về cái nút "Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào". Đây là sự giải thích của tôi. Tôi rất là không vui với cái chiều hướng hiện tại để tạo những trang nhà riêng cho vài chương trình hiện thị và bỏ rơi những cái khác. Thật là bực mình khi ghé thăm một nơi và khám phá ra rằng mình bị đuổi đi cho đến khi nào quay lại với Netscape hay là Internet Explorer. Cũng thật là bực khi thăm một chỗ nào tuy cũng cho bạn coi bằng bất cứ chương trình hiện thị nào nhưng lại sử dụng quá nhiều những qui định (tags) mà chỉ vài cái thông dụng chấp nhận, hoặc hoàn toàn không chịu mở cửa cho những chương trình hiện thị chuyên dùng chữ.

Tôi muốn đổi ngược cái chiều hướng này. Tôi biết là tôi không thể tự mình thay đổi cả một mạng lưới, nhưng mỗi một chút đóng góp cũng là đáng kể, và đây là phiếu bầu của tôi cho một mạng lưới toàn cầu, không phân biệt hệ thống hướng dẫn cũng như chương trình hiện thị. Vi` vậy, tôi đã để nút "Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào" để nhấn mạnh rằng tôi cố tạo những trang nhà để tất cả các chương trình hiện thị đều xem được với đầy đủ các công dụng. Vài trang có thể trông đẹp hơn với một vài chương trình hiện thị, nhưng tất cả các chương trình hiện thị đều có thể đọc chúng. Tôi cố xài những qui định dành riêng cho một số chương trình hiện thị riêng một cách hợp lí, và chỉ khi nào thật cần, và những lần tôi dùng chúng như dùng hình với toạ độ (image map), khung, Java, v.v... tôi ráng hết sức để cho các chương trình hiện thị khác cũng xem được. Hãy cho tôi biết nếu bạn thấy chỗ nào trên các trang của tôi mà chương trình hiện thị của bạn không xem được (xin nhớ nêu rõ bạn đang sử dụng chương trình nào và chỗ nào bạn không xem được) và tôi sẽ ráng thay đổi chúng.

Tôi xin mời tất cả những ai muốn tham gia vào cuộc vận động này sao lại những hình ảnh tôi đã tạo ra trên trang của tôi để dùng vào trang của các bạn, hoặc sử dụng một trong những hình ảnh đã được tạo bởi những người tham gia khác. Nếu bạn thấy thích tạo thêm những hình ảnh khác cho cuộc vận động này, xin mời bạn! (và xin cho tôi được biết nếu bạn có nhã ý cho mọi người sử dụng những sáng tác của bạn) tôi không phải là hoạ sĩ chuyên nghiệp và tôi biết rằng những mẫu tôi tạo không phải là hoàn hảo. Tôi thật sự mong mỏi bạn sẽ nối cái hình đó với trang này, để mọi người được hiểu được ý nghĩa của nó, hoặc bạn có thể tự viết những lời giải thích, nhưng nếu bạn không thích thì thôi.

Đây là mẫu html mà bạn có thể dùng (với sự điều chỉnh hợp lí) nếu bạn muốn:

<p><a href="http://www.anybrowser.org/campaign/"> <img src="đường-dẫn-đến-hình/tên-hình" width="bề-rộng-của-hình (theo đơn vị pixel)" height="bề-cao-của-hình (theo đơn vị pixel)" alt="Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào" /></a></p>

Ghi chú: Bạn nên chọn một trong những hình ảnh từ trang Hình cho bất cứ chương trình hiện thị nào và sao vào trong chỗ thư mục nơi trang nhà bạn và sửa những hàng trên cho phù hợp.

Nếu bạn không thích để hình vào trang nhà của bạn, mà bạn vẫn muốn cho mọi người biết là bạn trang của bạn có thể xem được bởi bất cứ chương trình hiện thị nào thì bạn có thể để hàng chữ "Xem với bất cứ chương trình hiện thị nào" hoặc "Xem với chương trình hiện thị nào bạn thích" (hoặc là câu gì khác mà bạn thích dùng). Bạn nên nối hàng chữ đó với trang này, hoặc tự mình viết một trang giải thích về vận động này để những ai muốn tìm hiểu thêm có thể biết tin tức, và có thể sẽ áp dụng vào cách họ sáng tạo trang nhà của họ cho mọi người cùng xem.

Có hai lí do chính để đặt hình ảnh/chữ trên trang của bạn nếu bạn chế trang nhà có thể xem bởi bất cứ chương trình hiện thị nào:

  • .Cho khách của bạn biết rằng bạn đang cố gắng làm cho trang của bạn đến với tất cả mọi người.
  • Khuyến khích những người khác để họ cũng áp dụng lối đó với trang của họ cho mọi người đều xem được.

Tôi đã viết một bản Hướng Dẫn Cách Tạo Trang Dễ Xem trong đó bàn về sự thuận tiện trong vấn đề xem các trang nhà và làm sao để tạo cho trang của bạn thật dễ được xem. Nhớ tham khảo thêm những trang liệt kê ở dưới đây để có thêm chi tiết.

Nếu bạn gặp trang nào thật khó xem và bạn muốn khuyến khích họ làm chúng cho mọi người được xem, bạn nên viết thư cho họ. Ở đây có vài lá thư mẫu cho bạn tham khảo.

Tôi hi vọng rằng bạn sẽ tham gia vào lực lượng này để giảm bớt những cách tạo trang trên lưới dành riêng cho vài chương trình hiện thị.

Hãy cho tôi biết nếu bạn có ý kiến, hay đề nghị gì đến campaign AT anybrowser DOT org.

Bản dịch, Việt ngữ: Nguyễn Việt Châu - vnguyen@uwaterloo.ca